Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Speciaal Tribunaal Libanon - € 490
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Internationaal Strafhof - € 4.400
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nederland Gastland - € 640
Overig Overig Nederland Gastland - € 4.000
Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur Subsidies(regelingen) Bijdragen aan instituten - € 3.598
Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur Subsidies(regelingen) HGIS-cultuurprogramma's - € 3.329
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Bijdragenovereenkomst landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's - € 10.650
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Bijdragenovereenkomst Europese bewustwording - € 770
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Opdrachten Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties - € 3.200
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Opdrachten Adviesraad Internationale vraagstukken - € 525
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Opdrachten Internationale manifestaties en diverse bijdragen - € 106
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Subsidies(regelingen) Instituut Clingendael - € 2.320
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Subsidies(regelingen) Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 3.058
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Subsidies(regelingen) overige subsidies - € 270
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Consulaire bijstand - € 259
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Reisdocumenten en verkiezingen - € 4.025
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Consulaire opleidingen - € 500
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Consulaire informatiesystemen - € 3.761
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Subsidies(regelingen) Gedetineerdenbegeleiding - € 2.000
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Asiel en migratie - € 863
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Visumverlening - € 900
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Ambtsberichtenonderzoek - € 300
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Legalisatie en verificatie - € 100
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Consulaire informatiesystemen - € 3.156