Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaat Koersverschillen - - € 0
Apparaat Materiële uitgaven Waarvan ICT - € 37.600
Apparaat Materiële uitgaven Waarvan bijdrage aan SSO’s - € 64.116
Apparaat Materiële uitgaven Waarvan Overige Materiële uitgaven - € 178.348
Apparaat Personele uitgaven Waarvan eigen personeel - € 464.300
Apparaat Personele uitgaven Waarvan externe inhuur - € 8.500