Compensation of school expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs (R) € 17.570
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Income transfer Minderjarige deelnemers bol (R) € 0
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Income transfer Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) € 4.576
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Income transfer Deeltijd vo (R) € 1.488
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Income transfer Volwassenenonderwijs (vavo) (R) € 6.031
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Income transfer Meerderjarige scholieren vo (R) € 53.342
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Income transfer Meerderjarige scholieren vso (R) € 4.954
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Income transfer STOEB/ALR (NR) € 1.253