Culture

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Culture Funding Funding Vierjaarlijkse instellingen € 327.558
Culture Funding Funding Vierjaarlijkse fondsen € 153.253
Culture Funding Funding Monumentenzorg € 82.691
Culture Funding Funding Archieven incl. Regionale Historische Centra € 24.905
Culture Funding Funding Investeringen huisvesting rijksgesubsidieerde musea € 14.242
Culture Funding Funding Cultuureducatie met Kwaliteit € 10.000
Culture Funding Funding Archeologie € 1.562
Culture Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale verdragen € 2.310
Culture Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale contributies € 875
Culture Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties European cooperation € 60
Culture Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Nationaal Archief € 39.710
Culture Contract Contract Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis € 4.062
Culture Subsidies Subsidies Verbreden inzet cultuur € 8.687
Culture Subsidies Subsidies Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) € 7.323
Culture Subsidies Subsidies Programma bibliotheekvernieuwing € 25.942
Culture Subsidies Subsidies Programma leesbevordering € 2.850
Culture Subsidies Subsidies Programma CRISP € 0
Culture Subsidies Subsidies Programma erfgoed en ruimte € 8.000
Culture Subsidies Subsidies Programma ondernemerschap € 1.737
Culture Subsidies Subsidies Specifiek cultuurbeleid € 17.977
Culture Subsidies Subsidies Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009-2012 € 0