Primary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Primair Onderwijs Funding Funding Bekostiging Primair Onderwijs € 9.255.775
Primair Onderwijs Funding Funding Bekostiging Caribisch Nederland € 12.955
Primair Onderwijs Funding Prestatiebox - € 128.000
Primair Onderwijs Funding Funding Conciërgeregeling € 11.432
Primair Onderwijs Funding Funding Subsidieregeling Passend Onderwijs € 0
Primair Onderwijs Funding Funding Miscellaneous € 4.948
Primair Onderwijs Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 28.431
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Gemeentelijk onderwijsachterstanden-beleid € 261.750
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Convenant G37 € 95.000
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Ondersteuning G86 € 4.800
Primair Onderwijs Contribution to social funds Contribution to social funds Brede Scholen € 10.923
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds € 5.716
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds/ Bedrijfsgezondheid € 7.964
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) UWV € 2.301
Primair Onderwijs Contract - - € 11.344
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten € 23.862
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Nederlands onderwijs buitenland € 13.355
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies 'Herstart' en 'Op de Rails' € 0
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies 'Basis voor Presteren' ('School aan Zet' en 'Bèta Techniek') € 8.992
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs € 10.000
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Miscellaneous € 66.406