Emancipatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Emancipatie Bekostiging Bekostiging Vrouwenemancipatie € 2.948
Emancipatie Bekostiging Bekostiging LHBT € 1.200
Emancipatie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties LHBT € 0
Emancipatie Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 151
Emancipatie bijdragen aan medeoverheden Gemeentefonds BZK Vrouwenemancipatie € 1.290
Emancipatie bijdragen aan medeoverheden Gemeentefonds BZK LHBT € 900
Emancipatie bijdragen aan medeoverheden EZ Talent naar de Top Vrouwenemancipatie € 400
Emancipatie Opdrachten Opdrachten Vrouwenemancipatie € 585
Emancipatie Opdrachten Opdrachten LHBT € 499
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Vrouwenemancipatie € 1.446
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) LHBT € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidieregeling emancipatie 2011 Vrouwenemancipatie € 3.601
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) LHBT € 2.152
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) LHBT € 0