Secondary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum (*) € 6.434.326
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Bekostiging lichte ondersteuning (*) € 574.810
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Bekostiging Caribisch Nederland € 13.051
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs € 177.363
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het VO € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) € 2.741
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen € 77.677
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling regionaal zorgbudget en reboundvoorzieningen (*) € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling visueel gehandicapten € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo € 250
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling functiemix VO randstadregio's € 61.386
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GRAZ (ECML) en PISA € 238
Voortgezet Onderwijs Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 30.001
Voortgezet Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZBO: College voor Examens € 4.165
Voortgezet Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) € 42.981
Voortgezet Onderwijs Contract Contract In- en uitbesteding € 1.582
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BVE € 12.052
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies ICT-projecten € 700
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek) € 3.465
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Onderwijs Bewijs € 1.363
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Regionale verwijzingscommissies VO (*) € 6.985
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Pilots zomerscholen € 9.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Overige projecten € 26.372