Vocational Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Vocational Education Funding Funding Bekostiging roc's/overige regelingen € 3.220.435
Vocational Education Funding Funding Bekostiging kbb's € 69.650
Vocational Education Funding Funding Bekostiging Caribisch Nederland € 5.664
Vocational Education Funding Funding Bekostiging vavo € 59.299
Vocational Education Funding Funding Kwaliteitsafspraken € 228.865
Vocational Education Funding Funding Schoolmaatschappelijk werk in het mbo € 14.017
Vocational Education Funding Funding Versterken centrale en uniforme toetsing € 4.981
Vocational Education Funding Funding Plusvoorzieningen overbelaste jongeren en wijkscholen € 30.400
Vocational Education Funding Funding Programmagelden regio's € 19.150
Vocational Education Funding Funding Convenanten met RMC-regio's € 17.100
Vocational Education Funding Funding Regionaal Investeringsfonds € 13.450
Vocational Education Funding Funding Salarismix Randstadregio's € 41.120
Vocational Education Funding Funding Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2 € 0
Vocational Education Funding Funding Leerlinggebonden financiering (lgf) € 0
Vocational Education Funding Funding Taal en Rekenen € 0
Vocational Education Funding Funding School-ex 2.0 € 0
Vocational Education Funding Funding RMC's € 0
Vocational Education Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies DUO € 18.141
Vocational Education Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Caribbean Netherlands € 25.791
Vocational Education Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities RMC's € 32.425
Vocational Education Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Educatie € 54.299
Vocational Education Contribution to social funds Contribution to social funds Participatiebudget € 0
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) College voor Examens € 332
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Wet SLOA € 4.907
Vocational Education Contract Contract In- en uitbesteding € 4.294
Vocational Education Subsidies Subsidies Actieplan Laaggeletterdheid € 4.000
Vocational Education Subsidies Subsidies Pilots laaggeletterdheid € 5.000
Vocational Education Subsidies Subsidies Sectorplan mbo-hbo techniek € 3.800
Vocational Education Subsidies Subsidies Netwerkscholen € 0
Vocational Education Subsidies Subsidies Loopbaanorientatie (LOB) € 2.100
Vocational Education Subsidies Subsidies Overige projecten € 19.018
Vocational Education Subsidies Subsidies Subsidieregeling praktijkleren € 209.000