Higher Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Higher Education Funding Funding Onderwijsdeel hbo € 2.478.148
Higher Education Funding Funding Deel ontwerp en ontwikkeling € 69.253
Higher Education Funding Funding Bekostiging tweede bachelor- en mastergraden in het hbo € 0
Higher Education Funding Funding Bekostiging experimenten open bestel € 0
Higher Education Funding Funding Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo € 1.484
Higher Education Funding Funding Onderwijswaliteit en studiesucces, en profilering € 176.113
Higher Education Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Studiekeuze 1232 € 2.191
Higher Education Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 16.916
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo)1 € 27.154
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NWO (Promotiebeurs voor leraren) € 2.375
Higher Education Contract Contract Uitbesteding € 100
Higher Education Subsidies Subsidies Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen1 € 0
Higher Education Subsidies Subsidies Regeling stimulering Bèta/techniek € 0
Higher Education Subsidies Subsidies Studiekeuze-informatie hoger onderwijs2 € 0
Higher Education Subsidies Subsidies Miscellaneous € 375