Scienitific Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Scienitific Education Funding Funding Onderwijsdeel wo € 1.631.636
Scienitific Education Funding Funding Onderzoeksdeel wo € 1.731.848
Scienitific Education Funding Funding Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek € 616.569
Scienitific Education Funding Funding Bekostiging tweede mastergraden in het wo € 0
Scienitific Education Funding Funding Onderwijswaliteit en studiesucces, en profilering € 134.254
Scienitific Education Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Organisaties conform tabel 6.5 m.u.v. NVAO, SKI 123, PBT en SURF € 21.336
Scienitific Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) € 3.673
Scienitific Education Contract Contract Uitbesteding € 1.362
Scienitific Education Subsidies Subsidies Subsidieregeling Sirius programma € 2.407
Scienitific Education Subsidies Subsidies Subsidieregeling Libertas Noodfonds € 265
Scienitific Education Subsidies Subsidies 3TU’s samenwerking € 0
Scienitific Education Subsidies Subsidies Toetsing en Toetsgestuurd leren € 0
Scienitific Education Subsidies Subsidies Miscellaneous € 2.282