Internationaal beleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OCW-vertegenwoordiging in het buitenland € 135
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europees Platform € 3.485
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nederlandse Taalunie € 2.640
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europa College Brugge € 30
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Unesco € 20
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OESO CERI € 76
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Fulbright Center € 368
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties DCICC (voorheen SICA) Cultural Contact Point € 90
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Ons Erfdeel € 185
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nationaal Agentschap Leven Lang Leren (EU-programma Erasmus+) € 1.762
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Programma's Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) € 0
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Incidentele EU-programma's en activiteiten € 50
Internationaal beleid Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa) € 450
Internationaal beleid Opdrachten Opdrachten Beleidsonderzoek en benchmarking € 100
Internationaal beleid Opdrachten Opdrachten Incidentele Internationale activiteiten € 105
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) € 725
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Frans-Nederlandse academie (FNA) € 0
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) € 600
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur € 364
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overige incidentele subsidies € 50