International Education Policy

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OCW-vertegenwoordiging in het buitenland € 135
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europees Platform € 3.485
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nederlandse Taalunie € 2.640
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europa College Brugge € 30
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Unesco € 20
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OESO CERI € 76
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Fulbright Center € 368
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties DCICC (voorheen SICA) Cultural Contact Point € 90
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Ons Erfdeel € 185
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nationaal Agentschap Leven Lang Leren (EU-programma Erasmus+) € 1.762
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Programma's Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) € 0
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Incidentele EU-programma's en activiteiten € 50
International Education Policy Contribution to other budget chapters Contribution to other budget chapters Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa) € 450
International Education Policy Contract Contract Beleidsonderzoek en benchmarking € 100
International Education Policy Contract Contract Incidentele Internationale activiteiten € 105
International Education Policy Subsidies Subsidies Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) € 725
International Education Policy Subsidies Subsidies Frans-Nederlandse academie (FNA) € 0
International Education Policy Subsidies Subsidies Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) € 600
International Education Policy Subsidies Subsidies Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur € 364
International Education Policy Subsidies Subsidies Overige incidentele subsidies € 50