Education labour market

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Funding Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Funding Professionalisering po/vo/bve € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Funding Functiemix VO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Funding Salarismix MBO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Funding Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen € 24.168
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Funding G.O.- en vakbondsfaciliteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 6.156
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfs-gezondheid € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contract Contract Onderzoek, ramingen en communicatie € 3.847
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contract Contract Leraren- en schoolleidersregisters € 17.245
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Lerarenbeurs/zij-instroom € 123.200
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo € 27.300
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen € 17.100
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Verankering academische opleidingsschool € 2.640
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies InnovatieImpuls Onderwijs € 1.000
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Onderwijscoöperatie € 2.945
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Open Universiteit (LOOK) € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Promotiebeurs voor leraren € 7.625
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Projecten professionalisering € 2.000
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek € 5.000
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Caribbean Netherlands € 2.097
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Overige projecten € 7.218