Support by Defence Shared Service Center

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Equipment Waarvan bijdrage aan SSO’s - € 204.826
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Equipment Waarvan overige materiële uitgaven - € 357.755
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Equipment - waarvan overig; attachés - € 7.122
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Equipment Equipment (1) Correctie exploitatie i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. nazorg uitgezonden militairen € 0
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Contract Contract - Gereedstelling € 0
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Contract Contract - instandhouding € 0
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Staff Waarvan eigen personeel - € 458.200
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Staff Waarvan externe inhuur - € 0
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Staff - waarvan overig; attachés - € 9.747