Goed functionerende economie en markten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Goed functionerende economie en markten Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut - € 1.039
Goed functionerende economie en markten Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan internationale organisaties - € 3.664
Goed functionerende economie en markten Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Raad van Deskundigen Nationale Meetstandaarden - € 60
Goed functionerende economie en markten Bijdragen aan agentschappen Bijdrage DICTU - € 0
Goed functionerende economie en markten Bijdragen aan agentschappen Bijdrage Agentschap Telecom - € 9.825
Goed functionerende economie en markten Bijdragen aan agentschappen Bijdrage RVO - € 0
Goed functionerende economie en markten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdrage Metrologie - € 13.935
Goed functionerende economie en markten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Raad voor de Accreditatie - € 105
Goed functionerende economie en markten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdrage aan ACM - € 402
Goed functionerende economie en markten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdrage aan het CBS - € 147.867
Goed functionerende economie en markten Opdrachten Onderzoek & opdrachten - € 1.866
Goed functionerende economie en markten Opdrachten PIANOo/TenderNed - € 6.857
Goed functionerende economie en markten Opdrachten Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties - € 5.463
Goed functionerende economie en markten Subsidies(regelingen) Subsidie digitalisering regionale radio - € 1.400