Een sterk innovatievermogen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een sterk innovatievermogen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Internationaal Innoveren - € 14.000
Een sterk innovatievermogen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI toeslag) - € 80.945
Een sterk innovatievermogen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Grote Technologische Instituten - € 40.833
Een sterk innovatievermogen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Topsectoren overig - € 132.146
Een sterk innovatievermogen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan Syntens - € 0
Een sterk innovatievermogen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Ruimtevaart (ESA) - € 61.925
Een sterk innovatievermogen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overige bijdragen aan organisaties - € 1.170
Een sterk innovatievermogen Bijdragen aan agentschappen Bijdrage RVO - € 61.004
Een sterk innovatievermogen Bijdragen aan agentschappen Bijdrage Agentschap Telecom - € 139
Een sterk innovatievermogen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdrage aan TNO - € 113.349
Een sterk innovatievermogen Leningen Innovatiefonds: Innovatiekrediet - € 76.454
Een sterk innovatievermogen Leningen Innovatiefonds: risicokapitaal Seed - € 17.074
Een sterk innovatievermogen Leningen Innovatiefonds: Dutch Venture Initiative / Fund of Funds / vroege fase / informal investors - € 31.600
Een sterk innovatievermogen Leningen Innovatiefonds: ROM's - € 0
Een sterk innovatievermogen Opdrachten Onderzoek en opdrachten - € 1.464
Een sterk innovatievermogen Subsidies(regelingen) Lucht- en Ruimtevaart - € 13.347
Een sterk innovatievermogen Subsidies(regelingen) MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) - € 27.957
Een sterk innovatievermogen Subsidies(regelingen) Eurostars - € 11.174
Een sterk innovatievermogen Subsidies(regelingen) Overig - € 9.944
Een sterk innovatievermogen Bijdragen aan agentschappen Dienst Landelijk Gebied - € 500