Een excellent ondernemingsklimaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage NBTC - € 8.471
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage UNWTO - € 240
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan instituten - € 9.144
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan agentschappen Bijdrage RVO - € 18.117
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan agentschappen Bijdrage Dictu - € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan agentschappen Bijdrage Logius - € 2.209
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Kamers van Koophandel / Ondernemerspleinen - € 107.271
Een excellent ondernemingsklimaat Garanties BMKB - € 71.000
Een excellent ondernemingsklimaat Garanties Groeifaciliteit - € 9.365
Een excellent ondernemingsklimaat Garanties Garantie Ondernemersfinanciering - € 11.842
Een excellent ondernemingsklimaat Garanties Borgstelling Scheepsnieuwbouw - € 3.679
Een excellent ondernemingsklimaat Opdrachten Onderzoek en opdrachten - € 1.402
Een excellent ondernemingsklimaat Opdrachten ICT beleid - € 17.819
Een excellent ondernemingsklimaat Opdrachten Beleidsvoorbereiding en evaluaties - € 2.559
Een excellent ondernemingsklimaat Opdrachten Regiegroep Regeldruk / ACTAL - € 2.330
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies(regelingen) Bevorderen ondernemerschap - € 27.222
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies(regelingen) Microkrediet - € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies(regelingen) Biobased Economy - € 1.500
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies(regelingen) Uitfinanciering subsidies - € 12.751