Efficient and sustainable energy supply

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Efficient and sustainable energy supply Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan diverse instuten - € 772
Efficient and sustainable energy supply Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan ECN - € 23.949
Efficient and sustainable energy supply Contribution to departmental agencies Bijdrage RVO - € 39.557
Efficient and sustainable energy supply Contribution to departmental agencies Bijdrage NVWA - € 680
Efficient and sustainable energy supply Contribution to departmental agencies Bijdrage Kern Fysische Dienst - € 3.226
Efficient and sustainable energy supply Contribution to departmental agencies Bijdrage KNMI - € 1.000
Efficient and sustainable energy supply Contribution to subnational authorities Uitkoop - € 0
Efficient and sustainable energy supply Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Doorsluis COVA-heffing - € 111.000
Efficient and sustainable energy supply Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage TNO bodembeheer - € 2.113
Efficient and sustainable energy supply Guarantee Geothermie - € 1.000
Efficient and sustainable energy supply Loans Doorsluis COVA-heffing - € 0
Efficient and sustainable energy supply Contract O&O bodembeheer - € 766
Efficient and sustainable energy supply Contract Joint Implementation - € 1.300
Efficient and sustainable energy supply Contract Straling - € 6.060
Efficient and sustainable energy supply Contract Pallas - € 13.500
Efficient and sustainable energy supply Contract Onderzoek & opdrachten - € 2.902
Efficient and sustainable energy supply Subsidies Caribbean Netherlands - € 7.000
Efficient and sustainable energy supply Subsidies Topsectoren Energie - € 67.993
Efficient and sustainable energy supply Subsidies Energie-innovatie (IA) - € 7.872
Efficient and sustainable energy supply Subsidies Green Deal - € 750
Efficient and sustainable energy supply Subsidies MEP - € 380.000
Efficient and sustainable energy supply Subsidies SDE - € 524.488
Efficient and sustainable energy supply Subsidies SDE + - € 280.261
Efficient and sustainable energy supply Subsidies Carbon Capture and Storage - € 19.557
Efficient and sustainable energy supply Subsidies Hoge Flux Reactor - € 7.250
Efficient and sustainable energy supply Subsidies Aanschafsubsidie zonnepanelen - € 0
Efficient and sustainable energy supply Subsidies Elektrisch rijden - € 1.120
Efficient and sustainable energy supply Subsidies Overige Subsidies - € 1.946
Efficient and sustainable energy supply Subsidies ETS-compensatie - € 77.000
Efficient and sustainable energy supply Subsidies Energieakkoord SER - € 35.464
Efficient and sustainable energy supply Contribution to departmental agencies Dienst Landelijk Gebied - € 500