Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan diverse instuten - € 772
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan ECN - € 23.949
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan agentschappen Bijdrage RVO - € 39.557
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan agentschappen Bijdrage NVWA - € 680
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan agentschappen Bijdrage Kern Fysische Dienst - € 3.226
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan agentschappen Bijdrage KNMI - € 1.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening bijdragen aan medeoverheden Uitkoop - € 0
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Doorsluis COVA-heffing - € 111.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdrage TNO bodembeheer - € 2.113
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Garanties Geothermie - € 1.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Leningen Doorsluis COVA-heffing - € 0
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Opdrachten O&O bodembeheer - € 766
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Opdrachten Joint Implementation - € 1.300
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Opdrachten Straling - € 6.060
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Opdrachten Pallas - € 13.500
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Opdrachten Onderzoek & opdrachten - € 2.902
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Caribisch Nederland - € 7.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Topsectoren Energie - € 67.993
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Energie-innovatie (IA) - € 7.872
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Green Deal - € 750
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) MEP - € 380.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) SDE - € 524.488
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) SDE + - € 280.261
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Carbon Capture and Storage - € 19.557
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Hoge Flux Reactor - € 7.250
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Aanschafsubsidie zonnepanelen - € 0
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Elektrisch rijden - € 1.120
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Overige Subsidies - € 1.946
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) ETS-compensatie - € 77.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Energieakkoord SER - € 35.464
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan agentschappen Dienst Landelijk Gebied - € 500