Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNEP, FAO en overige contributies - € 8.672
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan agentschappen NVWA - € 129.706
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan agentschappen Bijdrage RVO - € 138.053
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan agentschappen Dienst Landelijk Gebied - € 0
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan agentschappen Rederij - € 7.035
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Diergezondheidsfonds - € 3.972
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - € 1.037
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centrale Commissie Dierproeven - € 817
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Dienst Landbouwkundig Onderzoek - € 75.816
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zon/Mw (dierproeven) - € 1.880
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken - € 7.333
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Garanties Bijdrage borgstellingsreserve - € 3.000
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Garanties Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit - € 17.000
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Garanties Garantstelling Marktintroductie Innovaties - € 2.500
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Agrarisch ondernemerschap - € 2.364
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Duurzame veehouderij - € 5.610
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Plantaardige productie - € 1.739
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Agrarische innovatie - € 500
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Mestbeleid - € 10.640
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Visserij - € 1.180
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Voedselveiligheid- en kwaliteit - € 4.917
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Plantgezondheid - € 2.362
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Diergezondheid en dierenwelzijn - € 10.104
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Kennisontwikkeling en innovatie - € 91.742
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid - € 3.745
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Agrarisch ondernemerschap - € 11.138
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Duurzame veehouderij - € 7.483
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Plantaardige productie - € 15.526
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Agrarische innovatie - € 2.997
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Visserij - € 7.483
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Diergezondheid en dierenwelzijn - € 2.008
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Apurement - € 7.269
- - - - € 1