Natuur en Regio

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Natuur en Regio Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Diverse contributies - € 910
Natuur en Regio Contribution to departmental agencies Dienst Landelijk Gebied - € 48.691
Natuur en Regio Contribution to departmental agencies Bijdrage RVO - € 31.715
Natuur en Regio Contribution to departmental agencies NVWA - € 8.170
Natuur en Regio Contribution to subnational authorities Uitfinanciering Sterke Regio's en Nota Ruimte - € 8.875
Natuur en Regio Contribution to subnational authorities MER - € 0
Natuur en Regio Contribution to subnational authorities Programmatische Aanpak Stikstof - € 6.000
Natuur en Regio Contribution to subnational authorities Westerschelde - € 0
Natuur en Regio Contribution to subnational authorities Caribbean Netherlands - € 2.500
Natuur en Regio Contribution to subnational authorities Decentralisatie middelen natuur - € 150
Natuur en Regio Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Staatsbosbeheer - € 26.354
Natuur en Regio Guarantee Garanties natuur - € 0
Natuur en Regio Loans R+A voor bestaande leningen - € 30.484
Natuur en Regio Contract Onderzoeksmiddelen - € 672
Natuur en Regio Contract NURG/Maaswerken - € 8.015
Natuur en Regio Contract Mainport Rotterdam - € 7.249
Natuur en Regio Contract Programma Rijke Waddenzee - € 0
Natuur en Regio Contract Deltaprogramma - € 0
Natuur en Regio Contract Progamma Natuurlijk Ondernemen & Green Deals - € 4.833
Natuur en Regio Contract Regiekosten regionale functie - € 1.243
Natuur en Regio Contract Natuurvisie - € 5.964
Natuur en Regio Contract Invasieve soorten - € 1.000
Natuur en Regio Contract Marine strategie - € 954
Natuur en Regio Contract Natura 2000 - € 3.203
Natuur en Regio Contract Monitoring - € 2.258
Natuur en Regio Contract Internationale biodiversiteit - € 361
Natuur en Regio Contract Caribbean Netherlands - € 779
Natuur en Regio Contract Miscellaneous - € 9.679
Natuur en Regio Subsidies Zuiderzeelijn - € 6.315
Natuur en Regio Subsidies Cofinanciering EFRO - € 54.545
Natuur en Regio Subsidies Bijdrage aan ROM's - € 6.325
Natuur en Regio Subsidies Pieken in de Delta - € 10.817
Natuur en Regio Subsidies Progamma Natuurlijk Ondernemen & Green Deals - € 1.477
Natuur en Regio Subsidies Regelingen natuur - € 3.613
- - - - € 1