Natuur en Regio

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Natuur en Regio Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Diverse contributies - € 910
Natuur en Regio Bijdragen aan agentschappen Dienst Landelijk Gebied - € 48.691
Natuur en Regio Bijdragen aan agentschappen Bijdrage RVO - € 31.715
Natuur en Regio Bijdragen aan agentschappen NVWA - € 8.170
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden Uitfinanciering Sterke Regio's en Nota Ruimte - € 8.875
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden MER - € 0
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden Programmatische Aanpak Stikstof - € 6.000
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden Westerschelde - € 0
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland - € 2.500
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden Decentralisatie middelen natuur - € 150
Natuur en Regio Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Staatsbosbeheer - € 26.354
Natuur en Regio Garanties Garanties natuur - € 0
Natuur en Regio Leningen R+A voor bestaande leningen - € 30.484
Natuur en Regio Opdrachten Onderzoeksmiddelen - € 672
Natuur en Regio Opdrachten NURG/Maaswerken - € 8.015
Natuur en Regio Opdrachten Mainport Rotterdam - € 7.249
Natuur en Regio Opdrachten Programma Rijke Waddenzee - € 0
Natuur en Regio Opdrachten Deltaprogramma - € 0
Natuur en Regio Opdrachten Progamma Natuurlijk Ondernemen & Green Deals - € 4.833
Natuur en Regio Opdrachten Regiekosten regionale functie - € 1.243
Natuur en Regio Opdrachten Natuurvisie - € 5.964
Natuur en Regio Opdrachten Invasieve soorten - € 1.000
Natuur en Regio Opdrachten Marine strategie - € 954
Natuur en Regio Opdrachten Natura 2000 - € 3.203
Natuur en Regio Opdrachten Monitoring - € 2.258
Natuur en Regio Opdrachten Internationale biodiversiteit - € 361
Natuur en Regio Opdrachten Caribisch Nederland - € 779
Natuur en Regio Opdrachten Overig - € 9.679
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Zuiderzeelijn - € 6.315
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Cofinanciering EFRO - € 54.545
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Bijdrage aan ROM's - € 6.325
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Pieken in de Delta - € 10.817
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Progamma Natuurlijk Ondernemen & Green Deals - € 1.477
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Regelingen natuur - € 3.613
- - - - € 1