Nominaal en onvoorzien

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven kerndepartement en diensten Materiële uitgaven - - € 119.892
Apparaatsuitgaven kerndepartement en diensten Personele uitgaven - - € 229.124