Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 17.525
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 6.529.723
3 Arbeidsongeschiktheid € 9.067.353
4 Jonggehandicapten € 3.113.430
5 Werkloosheid € 7.681.832
6 Ziekte en zwangerschap € 2.654.156
7 Kinderopvang € 2.408.446
8 Oudedagsvoorziening € 35.810.155
9 Nabestaanden € 475.826
10 Tegemoetkoming ouders € 5.389.722
11 Uitvoeringskosten € 2.018.355
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 123.166
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 277.741
97 Aflopende regelingen € 0
98 Algemeen € 46.326
99 Nominaal en onvoorzien € 19.383