Arbeidsmarkt

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Arbeidsmarkt Bekostiging Bekostiging - € 203
Arbeidsmarkt Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Bijdrage aan andere begrotingen - € 1.173
Arbeidsmarkt Opdrachten Opdrachten - € 11.109
Arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Subsidies - € 5.040