Uitvoeringskosten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landelijke Cliëntenraad - € 649
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten UWV - € 363.088
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten SVB - € 92.585
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten IB - € 5.808
Uitvoeringskosten Premiegefinancierde Bijdrage aan ZBO's /RWT's Uitvoeringskosten UWV - € 1.431.545
Uitvoeringskosten Premiegefinancierde Bijdrage aan ZBO's /RWT's Uitvoeringskosten SVB - € 111.592
Nominaal - - - € 13.088