Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Bekostiging Nibud - € 304
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Garanties Garanties - € 300
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening gemeenten - € 5.512.013
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Participatiebudget - € 0
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten WSW - € 21.003
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten TW - € 465.620
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten AIO - € 237.042
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Bijstand zelfstandigen - € 50.205
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Repatriëringsregelingen - € 0
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Bijstand buitenland - € 1.600
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Eenmalige uitkering koopkrachtpakket - € 0
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Onderstand (Caribisch Nederland) - € 1.071
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Re-integratie (Caribisch Nederland) - € 525
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Opdrachten Opdrachten - € 20.602
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies - € 219.438