Arbeidsongeschiktheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Arbeidsongeschiktheid Inkomensoverdrachten Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland) - € 604
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten IVA - € 1.368.850
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WGA - € 2.084.582
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WGA eigen risico - € 363.748
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WAO - € 4.878.619
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WAZ - € 164.705
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Bijdrage aan ZBO's /RWT's Re-integratie WIA/WAO/WAZ - € 98.940
Nominaal - - - € 107.305