Werkloosheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Werkloosheid Inkomensoverdrachten IOW - € 26.209
Werkloosheid Inkomensoverdrachten Cessantiawet (Caribisch Nederland) - € 150
Werkloosheid Inkomensoverdrachten Compensatieregeling musici en artiesten - € 0
Werkloosheid Subsidies(regelingen) Subsidies - € 15.500
Werkloosheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WW - € 7.495.036
Nominaal - - - € 144.937