Algemeen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen Bekostiging Uitvoeringskosten Caribisch Nederland - € 2.825
Algemeen Bijdragen aan agentschappen Inspectie Werk en Inkomen - € 0
Algemeen Bijdragen aan agentschappen Agentschap SZW - € 15.077
Algemeen Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst Ondernemend Nederland - € 503
Algemeen Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Financiën - € 2.200
Algemeen bijdragen aan medeoverheden Verzameluitkering SZW - € 0
Algemeen Opdrachten Handhaving - € 15.260
Algemeen Opdrachten Opdrachten overig - € 10.461
Algemeen Subsidies(regelingen) Subsidies - € 0