Public health

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Health protection Contribution to departmental agencies Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit € 78.994
Health protection Contribution to departmental agencies RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed € 13.653
Health protection Contribution to departmental agencies Miscellaneous Miscellaneous € 1.727
Health protection Contribution to subnational authorities College Toetsing College Toetsing € 121
Health protection Contribution to subnational authorities Miscellaneous Miscellaneous € 0
Health protection Contract Crisisbeheersing Volksgezondheid Crisisbeheersing Volksgezondheid € 268
Health protection Contract Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën € 413
Health protection Contract Miscellaneous Miscellaneous € 1.084
Health protection Subsidies Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma preventie Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma preventie € 3.193
Health protection Subsidies Crisisbeheersing Volksgezondheid Crisisbeheersing Volksgezondheid € 546
Health protection Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 25
Ethics Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken € 0
Ethics Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek € 1.592
Ethics Contract Miscellaneous Miscellaneous € 50
Ethics Contribution to departmental agencies CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek € 3.816
Ethics Subsidies ZiNL: Subsidies abortusklinieken ZiNL: Subsidies abortusklinieken € 12.840
Ethics Subsidies Beleid Medische Ethiek Beleid Medische Ethiek € 1.364
Health promotion Contribution to departmental agencies RIVM: Voedsel consumptiepeiling RIVM: Voedsel consumptiepeiling € 121
Health promotion Contribution to departmental agencies RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d. RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d. € 183
Health promotion Contribution to departmental agencies Afgifte Schengenverklaringen via het CAK Afgifte Schengenverklaringen via het CAK € 350
Health promotion Contribution to subnational authorities Heroinebehandeling op medisch voorschrift Heroinebehandeling op medisch voorschrift € 14.383
Health promotion Contract Heroinebehandeling op medisch voorschrift Heroinebehandeling op medisch voorschrift € 3.100
Health promotion Contract Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) € 690
Health promotion Contract Letselpreventie Letselpreventie € 275
Health promotion Contract Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG € 200
Health promotion Contract Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak € 1.060
Health promotion Contract Miscellaneous Miscellaneous € 38
Health promotion Subsidies Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) € 2.172
Health promotion Subsidies Verslavingszorg Verslavingszorg € 7.638
Health promotion Subsidies Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG € 10.896
Health promotion Subsidies Gezonde leefstijl jeugd Gezonde leefstijl jeugd € 700
Health promotion Subsidies Letselpreventie Letselpreventie € 4.160
Health promotion Subsidies Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg € 4.182
Health promotion Subsidies Bevordering van seksuele gezondheid Bevordering van seksuele gezondheid € 2.631
Health promotion Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 775
Disease prevention Contribution to departmental agencies RIVM: Opdrachtverlening Centra RIVM: Opdrachtverlening Centra € 242.625
Disease prevention Contribution to subnational authorities Miscellaneous Miscellaneous € 966
Disease prevention Contract (Vaccin)onderzoek (Vaccin)onderzoek € 15.307
Disease prevention Contract Miscellaneous Miscellaneous € 106
Disease prevention Subsidies Disease prevention Disease prevention € 6.214
Disease prevention Subsidies Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg € 2.125
Disease prevention Subsidies RIVM RIVM € 201.499