Volksgezondheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit € 78.994
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed € 13.653
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 1.727
Gezondheidsbescherming bijdragen aan medeoverheden College Toetsing College Toetsing € 121
Gezondheidsbescherming bijdragen aan medeoverheden Overig Overig € 0
Gezondheidsbescherming Opdrachten Crisisbeheersing Volksgezondheid Crisisbeheersing Volksgezondheid € 268
Gezondheidsbescherming Opdrachten Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën € 413
Gezondheidsbescherming Opdrachten Overig Overig € 1.084
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma preventie Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma preventie € 3.193
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Crisisbeheersing Volksgezondheid Crisisbeheersing Volksgezondheid € 546
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Overig Overig € 25
Ethiek Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken € 0
Ethiek Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek € 1.592
Ethiek Opdrachten Overig Overig € 50
Ethiek Bijdragen aan agentschappen CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek € 3.816
Ethiek Subsidies(regelingen) ZiNL: Subsidies abortusklinieken ZiNL: Subsidies abortusklinieken € 12.840
Ethiek Subsidies(regelingen) Beleid Medische Ethiek Beleid Medische Ethiek € 1.364
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan agentschappen RIVM: Voedsel consumptiepeiling RIVM: Voedsel consumptiepeiling € 121
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan agentschappen RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d. RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d. € 183
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan agentschappen Afgifte Schengenverklaringen via het CAK Afgifte Schengenverklaringen via het CAK € 350
Gezondheidsbevordering bijdragen aan medeoverheden Heroinebehandeling op medisch voorschrift Heroinebehandeling op medisch voorschrift € 14.383
Gezondheidsbevordering Opdrachten Heroinebehandeling op medisch voorschrift Heroinebehandeling op medisch voorschrift € 3.100
Gezondheidsbevordering Opdrachten Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) € 690
Gezondheidsbevordering Opdrachten Letselpreventie Letselpreventie € 275
Gezondheidsbevordering Opdrachten Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG € 200
Gezondheidsbevordering Opdrachten Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak € 1.060
Gezondheidsbevordering Opdrachten Overig Overig € 38
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) € 2.172
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Verslavingszorg Verslavingszorg € 7.638
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG € 10.896
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Gezonde leefstijl jeugd Gezonde leefstijl jeugd € 700
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Letselpreventie Letselpreventie € 4.160
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg € 4.182
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering van seksuele gezondheid Bevordering van seksuele gezondheid € 2.631
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Overig Overig € 775
Ziektepreventie Bijdragen aan agentschappen RIVM: Opdrachtverlening Centra RIVM: Opdrachtverlening Centra € 242.625
Ziektepreventie bijdragen aan medeoverheden Overig Overig € 966
Ziektepreventie Opdrachten (Vaccin)onderzoek (Vaccin)onderzoek € 15.307
Ziektepreventie Opdrachten Overig Overig € 106
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Ziektepreventie Ziektepreventie € 6.214
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg € 2.125
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) RIVM RIVM € 201.499