Curatieve zorg

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bevorderen werking van het stelsel Bekostiging Overig Overig € 0
Bevorderen werking van het stelsel Bekostiging Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel € 26.442
Bevorderen werking van het stelsel Bekostiging Overig Overig € 1.727
Bevorderen werking van het stelsel Bijdragen aan agentschappen CJIB: Onverzekerden en wanbetalers CJIB: Onverzekerden en wanbetalers € 23.808
Bevorderen werking van het stelsel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken VenJ: Bijdrage C2000 VenJ: Bijdrage C2000 € 4.103
Bevorderen werking van het stelsel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SVB en Zorginstituut Nederland Onverzekerden en wanbetalers SVB en Zorginstituut Nederland Onverzekerden en wanbetalers € 10.663
Bevorderen werking van het stelsel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket € 15.041
Bevorderen werking van het stelsel Opdrachten Risicoverevening Risicoverevening € 1.390
Bevorderen werking van het stelsel Opdrachten Uitvoering zorgverzekeringstelsel Uitvoering zorgverzekeringstelsel € 421
Bevorderen werking van het stelsel Opdrachten Verdere ontwikkeling DBC’s Verdere ontwikkeling DBC’s € 0
Bevorderen werking van het stelsel Opdrachten Overig Overig € 2.157
Bevorderen werking van het stelsel Subsidies(regelingen) Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen € 341
Bevorderen werking van het stelsel Subsidies(regelingen) Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg € 125.000
Bevorderen werking van het stelsel Subsidies(regelingen) Overig Overig € 139
Kwaliteit en veiligheid Bijdragen aan agentschappen CIBG: Donorregister CIBG: Donorregister € 2.484
Kwaliteit en veiligheid Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 121
Kwaliteit en veiligheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig Overig € 0
Kwaliteit en veiligheid Opdrachten Publiekscampagne orgaandonatie Publiekscampagne orgaandonatie € 1.500
Kwaliteit en veiligheid Opdrachten Overig Overig € 4.786
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Integrale kankercentrum Nederland Integrale kankercentrum Nederland € 33.736
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Nederlands Kanker Instituut Nederlands Kanker Instituut € 17.222
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Patiëntveiligheid curatieve zorg Patiëntveiligheid curatieve zorg € 725
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte € 2.262
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) € 3.648
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) NICTIZ NICTIZ € 5.182
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service € 1.225
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Nederlandse Transplantatie Stichting en regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie Nederlandse Transplantatie Stichting en regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie € 7.500
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Campagne orgaandonatie Campagne orgaandonatie € 1.500
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Nederlandse Transplantatie Stichting Nederlandse Transplantatie Stichting € 3.056
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Regeling Donatie bij leven Regeling Donatie bij leven € 600
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) TKI Life Sciences and Health( LSH Plaza) TKI Life Sciences and Health( LSH Plaza) € 6.812
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Doelmatigheid UMC’s Doelmatigheid UMC’s € 5.000
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Expertisefuntie ZG Expertisefuntie ZG € 21.250
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Overig Overig € 2.723
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- € 2.470.800
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Rijksbijdrage dempen premie ten gevogen van HLZ Rijksbijdrage dempen premie ten gevogen van HLZ € 1.804.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen € 32.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Overig Overig € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bijdragen aan agentschappen CIBG: WPG/GVS/APG CIBG: WPG/GVS/APG € 1.253
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen € 618
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Programma Verspilling in de zorg Programma Verspilling in de zorg € 300
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Curatieve GGZ Curatieve GGZ € 604
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Programma Goed Geneesmiddelen Gebruik Programma Goed Geneesmiddelen Gebruik € 1.750
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Wet verplichte GGZ Wet verplichte GGZ € 1.385
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Overig Overig € 2.738
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden € 2.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Anonieme e-mental health Anonieme e-mental health € 2.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Stichting Patiëntvertrouwenspersoon Stichting Patiëntvertrouwenspersoon € 4.997
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Stichting Familievertrouwenspersoon Stichting Familievertrouwenspersoon € 1.093
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Stichting Ex6 Stichting Ex6 € 300
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Stichting 113 Online Stichting 113 Online € 1.026
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Overig Overig € 1.462
zorgverzekeringswet premiegefinancieerde zorgverzekeringswet - - € 44.364.000