Langdurige zorg en ondersteuning

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Bekostiging Overig Overig € 432
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Bekostiging Bekostiging Inkomensoverdrachten € 28.000
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Bekostiging Mantelzorgcompliment Mantelzorgcompliment € 28.000
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Overig Overig € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning € 2.009
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Garanties Overig Overig € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Bovenregionaal gehandicaptenvervoer Bovenregionaal gehandicaptenvervoer € 60.513
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Overig Overig € 5.758
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Movisie Movisie € 8.102
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Mezzo Mezzo € 3.160
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Siris (opvang specifike groepen) Siris (opvang specifike groepen) € 1.500
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaatsen € 2.605
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Transitie en transformatie Transitie en transformatie € 3.895
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Vilans (In voor mantelzorg) Vilans (In voor mantelzorg) € 2.379
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Overig Overig € 6.546
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bekostiging Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) € 3.250.000
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 2.735
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: AWBZ-brede zorgregistratie ZiNL: AWBZ-brede zorgregistratie € 20
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Opdrachten Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO) Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO) € 3.558
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Opdrachten Transitie HLZ Transitie HLZ € 2.200
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Opdrachten Overig Overig € 4.983
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum Indicatiestelling Zorg € 87.272
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Trekkingsrechten pgb Trekkingsrechten pgb € 2.500
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Vilans Vilans € 5.186
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Centrum Consultatie en Expertise (CCE) Centrum Consultatie en Expertise (CCE) € 10.522
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) InVoorZorg (IVZ) InVoorZorg (IVZ) € 17.539
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Joodse en Indische instellingen Joodse en Indische instellingen € 2.600
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Subsidieregeling palliatieve zorg Subsidieregeling palliatieve zorg € 15.510
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Subsidies Palliatieve Zorg Subsidies Palliatieve Zorg € 3.440
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Nationaal Programma Palliatieve Zorg Nationaal Programma Palliatieve Zorg € 6.600
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Kwaliteitsverbetering Palliatieve Zorg Kwaliteitsverbetering Palliatieve Zorg € 1.690
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Transitie HLZ Transitie HLZ € 8.000
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Overig Overig € 28.943
Wet langdurige zorg premiegefinancieerde Wet langdurige zorg - - € 19.456.200