Zorgbreed beleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CAK CAK € 82.076
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NZA NZA € 46.541
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland € 50.767
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CBZ CBZ € 906
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CSZ CSZ € 2.517
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Opdrachten TNO centrum Zorg en Bouw TNO centrum Zorg en Bouw € 2.370
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Opdrachten Uitvoering Wtcg Uitvoering Wtcg € 152
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Opdrachten Overig Overig € 106
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Subsidies(regelingen) Uitvoering Wtcg Uitvoering Wtcg € 51
Kwaliteit, transparantie en kennisontwik-keling Bijdragen aan agentschappen CIBG: JMV CIBG: JMV € 800
Kwaliteit, transparantie en kennisontwik-keling Bijdragen aan agentschappen RIVM: Zorgbalans RIVM: Zorgbalans € 650
Kwaliteit, transparantie en kennisontwik-keling Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 790
Kwaliteit, transparantie en kennisontwik-keling Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZonMw: programmering ZonMw: programmering € 100.985
Kwaliteit, transparantie en kennisontwik-keling Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZonMw: exploitatie ZonMw: exploitatie € 0
Kwaliteit, transparantie en kennisontwik-keling Opdrachten Overig Overig € 0
Kwaliteit, transparantie en kennisontwik-keling Subsidies(regelingen) Nivel Nivel € 5.014
Kwaliteit, transparantie en kennisontwik-keling Subsidies(regelingen) Overig Overig € 0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan agentschappen CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z € 6.500
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 1.430
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen € 665
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig Overig € 0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Opdrachten Overig Overig € 609
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Kwaliteitsimpuls categorale en algemene ziekenhuizen Kwaliteitsimpuls categorale en algemene ziekenhuizen € 134.588
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Stageplaatsen zorg / Stagefonds Stageplaatsen zorg / Stagefonds € 110.409
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Publieke Gezondheidszorgopleidingen Publieke Gezondheidszorgopleidingen € 20.603
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Vaccinatie stageplaatsen zorg Vaccinatie stageplaatsen zorg € 3.850
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant € 37.010
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Opleiding tot ziekenhuisarts Opleiding tot ziekenhuisarts € 628
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Capaciteitsorgaan Capaciteitsorgaan € 1.599
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Regionaal arbeidsmarktbeleid Regionaal arbeidsmarktbeleid € 7.500
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Veilig werken in de zorg Veilig werken in de zorg € 3.196
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Individualisering opleidingsduur en ‘dedicated’ schakeljaar Individualisering opleidingsduur en ‘dedicated’ schakeljaar € 3.700
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Overig Overig € 36.831
Positie cliënt Bijdragen aan agentschappen CIBG: Landelijk Meldpunt Zorg CIBG: Landelijk Meldpunt Zorg € 1.000
Positie cliënt Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 280
Positie cliënt Opdrachten Ondersteuning cliënt organisaties Ondersteuning cliënt organisaties € 4.000
Positie cliënt Opdrachten Overig Overig € 155
Positie cliënt Subsidies(regelingen) Patiënten- en gehandicaptenorganisaties Patiënten- en gehandicaptenorganisaties € 19.927
Positie cliënt Subsidies(regelingen) Overig positie client Overig positie client € 428
Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude Opdrachten Overig Overig € 1.600
Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude Subsidies(regelingen) Overig Overig € 2.500
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Bekostiging Zorg en welzijn Zorg en welzijn € 87.007