Duurzame handel en investeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Dutch Good Growth Fund : intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf Dutch Good Growth Fund : intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf programma's Dutch Good Growth Fund - € 150.000
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributies internationaal ondernemen - € 5.670
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 5.085
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Opdrachten waarvan beleidsondersteuning internationaal ondernemen - € 2.489
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen overig overig overig € 250
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 26.072
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Bijdragen aan agentschappen Versterking economische functie (NBSO's via RVO) - € 5.927
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Leningen Finance for International Business (FIB) - € 3.965
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Starters International Business (SIB)/ Programma Strategische Beurzen - € 4.940
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Partners for International Business (PIB) - € 8.400
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Transitiefaciliteit (TF)/ Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving (DHK) - € 15.000
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Package4growth non-ODA - € 730
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Package4growth ODA - € 0
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Overig Programmatische Aanpak - € 3.104
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) PSO/2g@there - € 3.576
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties International Labour Organization - € 5.167
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Partnershipprogramma ILO - € 5.000
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties International Finance Corporation - € 2.628
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 19.500
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragenovereenkomst Landenprogramma's ondernemingsklimaat - € 14.000
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragenovereenkomst Bedrijfsmatige technische bijstand - € 1.709
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Transitiefaciliteit - € 1.700
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Marktontwikkeling in het kader van private sector development - € 41.759
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Wet en regelgeving - € 13.172
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Financiele sectorontwikkeling - € 19.572
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) versterking privaat ondernemerschap - € 51.756
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Infrastructuurontwikkeling - € 68.994
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Samenwerking bedrijfsleven en PPP's - € 12.950
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Bedrijfsleveninstrumentarium - € 6.382
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Technische assistentie DGGF - € 15.000