Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Algemene vrijwillige en verplichte bijdragen - € 2.566
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GEF - € 10.000
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNEP - € 7.140
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributie IZA/IZT - € 357
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragenovereenkomst Landenprogramma's klimaatbeleid - € 9.655
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragenovereenkomst Landenprogramma's milieubeleid; biodiversiteit en bossen - € 53
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragenovereenkomst Landenprogramma's klimaat, energie en milieutechnologie - € 0
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragenovereenkomst Landenprogramma's themadoorsnijdend - € 0
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Subsidies(regelingen) Hernieuwbare energie - € 55.554
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Subsidies(regelingen) Algemeen klimaatbeleid - € 1.776
Toename van voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Partnerschapsprogramma FAO - € 2.500
Toename van voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties versterking ruraal ondernemersklimaat - € 20.000
Toename van voedselzekerheid Bijdragenovereenkomst Landenprogramma's voedselzekerheid - € 140.813
Toename van voedselzekerheid Subsidies(regelingen) Internationaal onderwijsprogramma - € 32.700
Toename van voedselzekerheid Subsidies(regelingen) Duurzame voedselproductie - € 51.250
Toename van voedselzekerheid Subsidies(regelingen) Marktontwikkeling in het kader voedselzekerheid - € 39.332
Toename van voedselzekerheid Subsidies(regelingen) Voeding - € 17.200
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Wereldbank - € 10.000
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragenovereenkomst Landenprogramma's integraal waterbeheer - € 59.611
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragenovereenkomst Landenprogramma's drinkwater en sanitatie - € 51.649
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Subsidies(regelingen) Integraal waterbeheer - € 19.937
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Subsidies(regelingen) Drinkwater en sanitatie - € 31.960