Hoofdwegennet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Verkeersmanagement - - - € 9.691
Beheer en onderhoud - - - € 498.217
Vervanging - - - € 180.539
Realisatie - - - € 332.849
Verkenningen en planuitwerkingen - - - € 110.827
Geïntegreerde contractvormen/PPS - - - € 371.932
Apparaatskosten RWS - - - € 446.542
Overige netwerkgebonden kosten - - - € 121.170
Investeringsruimte - - - € -60.647