Belastingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Belastingen Rente Belasting- en invorderingsrente - € 232.390
Belastingen Bekostiging Proceskosten - € 3.536
Belastingen Bekostiging Overige programma-uitgaven - € 2.378
Belastingen Personele uitgaven Waarvan eigen Personeel - € 1.920.364
Belastingen Personele uitgaven Waarvan Inhuur externen - € 170.441
Belastingen Materiële uitgaven Waarvan ICT - € 240.673
Belastingen Materiële uitgaven Waarvan Bijdrage SSO's - € 185.412
Belastingen Materiële uitgaven Waarvan Overige - € 347.571