International financial relations

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Multilarerale ontwikkelingsbanken en fondsen - € 280.031
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESM - € 0
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Deelname aan AIIB - € 73.009
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitkering aan Griekenland - € 85.265
International financial relations Contract Technische assistentie aan kiesgroeplanden - € 1.326
International financial relations Subsidies Technische assistentie - € 350