Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Schade-uitkering EKV - € 74.900
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Schade-uitkering investeringsverzekeringen - € 500
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Mutatie begrotingsreserve EKV - € 0
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Contract Kostenvergoeding Atradius DSB - € 12.600
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Miscellaneous Overig uitgaven - € 56