Centraal Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Centraal Apparaat Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 143.584
Centraal Apparaat Personele uitgaven waarvan inhuur externen - € 5.527
Centraal Apparaat Personele uitgaven waarvan overig personeel - € 801
Centraal Apparaat Materiële uitgaven waarvan ICT - € 9.631
Centraal Apparaat Materiële uitgaven waarvan bijdrage aan SSO's - € 43.181
Centraal Apparaat Materiële uitgaven waarvan overig materieel - € 40.261