Investeren in waterveiligheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Programma HWBP waterschapsprojecten - - - € 301.396
Programma HWBP rijksprojecten - - - € 5.900
Ruimte voor de Rivier - - - € 227.930
Maaswerken - - - € 32.123
Verk. en planstudieprogr. waterveiligheid - - - € 27.916
Realisatieprogramma waterveiligheid - - - € 56.892
Studie en onderzoekskosten DP (MIRT-onderz.) - - - € 8.955
Overige studiekosten - - - € 0