Investeren in waterkwaliteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Real.progr.Kaderrichtlijn water - - - € 22.217
Overige waterkwaliteitsprojecten - - - € 2.130