Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaat Personele uitgaven Eigen personeel - € 434.571
Apparaat Personele uitgaven Inhuur extern - € 8.000
Apparaat Materiële uitgaven waarvan ICT - € 55.000
Apparaat Materiële uitgaven waarvan bijdragen aan SSO's - € 77.000
Apparaat Materiële uitgaven waarvan overige materieel - € 129.686
Apparaat Koersverschillen - - € 0