Issuing legal sanctions

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Organisational expenses Child protection council Staff waarvan eigen personeel - € 130.190
Organisational expenses Child protection council Staff waarvan externe inhuur - € 5.477
Organisational expenses Child protection council Staff Miscellaneous - € 1.245
Organisational expenses Child protection council Equipment waarvan ICT - € 6.158
Organisational expenses Child protection council Equipment waarvan SSO's - € 15.052
Organisational expenses Child protection council Equipment Miscellaneous - € 9.819
Preventive measures Contribution to departmental agencies Dienst Justis - € 8.851
Preventive measures Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Overig preventieve maatregelen - € 0
Preventive measures Contribution to subnational authorities Overig preventieve maatregelen - € 2.607
Preventive measures Subsidies Preventie bedrijfsleven - € 0
Preventive measures Subsidies Integriteit - € 1.161
Preventive measures Subsidies Centrum voor Criminnaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) - € 0
Preventive measures Subsidies Overig preventieve maatregelen - € 7.070
Preventive measures Contract Kansspelbeleid - € 452
Preventive measures Contract Overig preventieve maatregelen - € 893
Preventive measures Guarantee Faillissementscuratoren - € 704
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to departmental agencies DJI-gevangeniswezen-regulier - € 991.314
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to departmental agencies DJI-Forensische zorg - € 778.957
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to departmental agencies DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra - € 85.553
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to departmental agencies CJIB - € 98.835
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Reclassering Nederland - € 131.185
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Leger des Heils - € 20.969
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG) - € 64.795
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) CAK - € 2.704
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to subnational authorities Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 2.500
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Subsidies Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 0
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contract Forensische zorg - € 5.514
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contract Vrijwilligerswerk gedetineerden - € 3.209
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contract Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging - € 21.529
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contract Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 6.145
Victim support Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 5.600
Victim support Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Slachtofferhulp Nederland (SHN) - € 36.320
Victim support Contribution to subnational authorities Overig Slachtofferzorg - € 0
Victim support Subsidies Stichting Slachtoffer in Beeld (SiB) - € 601
Victim support Subsidies Overig Slachtofferzorg - € 0
Victim support Contract Victim support - € 8.227
Victim support Contract Opdrachten Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 12.467
Victim support Contract Voorschotregelingen schavergoedingsmaatregelen - € 1.000
Victim support Contract Overig Slachtofferzorg - € 0
Youth protection and youth sanctions Contribution to departmental agencies DJI-Jeugd - € 139.403
Youth protection and youth sanctions Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) - € 2.414
Youth protection and youth sanctions Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) HALT - € 10.536
Youth protection and youth sanctions Contribution to subnational authorities BES Voogdijraad - € 1.120
Youth protection and youth sanctions Subsidies Jeugdbescherming - € 3.743
Youth protection and youth sanctions Contract Stelsel Jeugdzorg - € 418
Youth protection and youth sanctions Contract Bestrijding huiselijk geweld en kindermisbruik - € 1.271
Youth protection and youth sanctions Contract Risicojeugd & jeugdgroepen - € 4.031
Youth protection and youth sanctions Contract Projecten jeugd straf - € 10.268
Youth protection and youth sanctions Contract taakstraffen/erkende gedragsinterventies - € 3.921