Sanctietoepassing

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 130.190
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 5.477
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven Overig - € 1.245
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan ICT - € 6.158
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 15.052
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven Overig - € 9.819
Preventieve maatregelen Bijdragen aan agentschappen Dienst Justis - € 8.851
Preventieve maatregelen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig preventieve maatregelen - € 0
Preventieve maatregelen bijdragen aan medeoverheden Overig preventieve maatregelen - € 2.607
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Preventie bedrijfsleven - € 0
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Integriteit - € 1.161
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Centrum voor Criminnaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) - € 0
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Overig preventieve maatregelen - € 7.070
Preventieve maatregelen Opdrachten Kansspelbeleid - € 452
Preventieve maatregelen Opdrachten Overig preventieve maatregelen - € 893
Preventieve maatregelen Garanties Faillissementscuratoren - € 704
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen DJI-gevangeniswezen-regulier - € 991.314
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen DJI-Forensische zorg - € 778.957
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra - € 85.553
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen CJIB - € 98.835
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Reclassering Nederland - € 131.185
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Leger des Heils - € 20.969
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG) - € 64.795
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CAK - € 2.704
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring bijdragen aan medeoverheden Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 2.500
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Subsidies(regelingen) Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 0
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Forensische zorg - € 5.514
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Vrijwilligerswerk gedetineerden - € 3.209
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging - € 21.529
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 6.145
Slachtofferzorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 5.600
Slachtofferzorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Slachtofferhulp Nederland (SHN) - € 36.320
Slachtofferzorg bijdragen aan medeoverheden Overig Slachtofferzorg - € 0
Slachtofferzorg Subsidies(regelingen) Stichting Slachtoffer in Beeld (SiB) - € 601
Slachtofferzorg Subsidies(regelingen) Overig Slachtofferzorg - € 0
Slachtofferzorg Opdrachten Slachtofferzorg - € 8.227
Slachtofferzorg Opdrachten Opdrachten Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 12.467
Slachtofferzorg Opdrachten Voorschotregelingen schavergoedingsmaatregelen - € 1.000
Slachtofferzorg Opdrachten Overig Slachtofferzorg - € 0
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan agentschappen DJI-Jeugd - € 139.403
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) - € 2.414
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s HALT - € 10.536
Jeugdbescherming en jeugdsancties bijdragen aan medeoverheden BES Voogdijraad - € 1.120
Jeugdbescherming en jeugdsancties Subsidies(regelingen) Jeugdbescherming - € 3.743
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Stelsel Jeugdzorg - € 418
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Bestrijding huiselijk geweld en kindermisbruik - € 1.271
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Risicojeugd & jeugdgroepen - € 4.031
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Projecten jeugd straf - € 10.268
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten taakstraffen/erkende gedragsinterventies - € 3.921