Vreemdelingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan agentschappen Immigratie- en Naturalisatiedienst - € 311.229
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) - € 430.805
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nidos-opvang - € 27.462
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Subsidies(regelingen) Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) - € 9.726
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Subsidies(regelingen) Overig toegang, toelating en opvang vreeemdelingen - € 1.657
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Biometrie - € 0
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Vernieuwing Grensmanagement - € 0
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Keteninformatisering - € 14.803
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Versterking vreemdelingenketen - € 2.297
Terugkeer Bijdragen aan agentschappen DJI (DVenO) - € 8.424
Terugkeer Subsidies(regelingen) REAN-regeling - € 6.334
Terugkeer Opdrachten Vreemdelingen vertrek - € 12.161