Service-oriented and innovative government

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Reducing regulatory burdens Contract Vermindering regeldruk en administratieve lasten - € 0
Reducing regulatory burdens Contribution to departmental agencies Vermindering regeldruk en administratieve lasten - € 0
Reducing regulatory burdens Contribution to subnational authorities Bijdrage aan gemeenten - € 0
Reducing regulatory burdens Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen internationaal - € 0
Information policy and development of e-government facilities Subsidies (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 0
Information policy and development of e-government facilities Contract (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 23.502
Information policy and development of e-government facilities Contract Aanpak fraudebestrijding - € 1.400
Information policy and development of e-government facilities Contract Implementatie NUP (VNG) - € 0
Information policy and development of e-government facilities Contribution to departmental agencies Aanpak fraudebestrijding - € 2.700
Information policy and development of e-government facilities Contribution to departmental agencies Baten-lastenagentschap Logius - € 731
Information policy and development of e-government facilities Contribution to departmental agencies Baten-lastenagentschap RvIG - € 0
Information policy and development of e-government facilities Contribution to subnational authorities Loketkosten gemeenten - € 0
Reliable delivery of e-government services Contract Beheer e-overheidsvoorzieningen - € 1.624
Reliable delivery of e-government services Contract Officiële publicaties en wettenbank - € 1.780
Reliable delivery of e-government services Contribution to departmental agencies Baten-lastenagentschap Logius - € 75.254
Reliable delivery of e-government services Contribution to departmental agencies Baten-lastenagentschap RvIG - € 4.601
Reliable delivery of e-government services Contribution to departmental agencies Baten-lastenagentschap UBR - € 4.099
Citizenship Subsidies Comité 4/5 mei - € 106
Citizenship Subsidies ProDemos - € 4.188
Citizenship Subsidies Programma burgerschap - € 0
Citizenship Contract Programma burgerschap - € 500
Travel documents and basic administration of persons Subsidies Beleid BRP en reisdocumenten - € 0
Travel documents and basic administration of persons Contract Beleid BRP en reisdocumenten - € 2.613
Travel documents and basic administration of persons Contract Modernisering BRP - € 7.520
Travel documents and basic administration of persons Contribution to departmental agencies Baten-lastenagentschap RvIG - € 20.859