Financial support for students

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Financial support for students Income transfer Basisbeurs Gift (R) € 1.088.140
Financial support for students Income transfer Basisbeurs Prestatiebeurs (NR) € -129.095
Financial support for students Income transfer Aanvullende beurs Gift (R) € 620.752
Financial support for students Income transfer Aanvullende beurs Prestatiebeurs (NR) € 147.781
Financial support for students Income transfer Reisvoorziening Bijdrage aan vervoersbedrijven (R) € 1.204.730
Financial support for students Income transfer Reisvoorziening Gift (R) € 629.544
Financial support for students Income transfer Reisvoorziening Prestatiebeurs (R) € -811.606
Financial support for students Income transfer Other expenses Overige uitgaven relevant (R) € 128.913
Financial support for students Income transfer Other expenses Caribisch Nederland (R) € 2.129
Financial support for students Income transfer Other expenses Overige uitgaven niet-relevant (NR) € -150.731
Financial support for students Loans Loans Rentedragende lening (NR) € 1.910.571
Financial support for students Loans Loans Collegegeldkrediet (NR) € 204.043
Financial support for students Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 108.439